Pressmeddelanden


11.08.2016

Stravent Oy levererar luftridåer till nya Västra terminalen i Helsingfors.

Busholmen i Helsingfors får en ny terminal och två nya färjeplatser för Tallinn-trafiken. Helsingfors stad bygger en ny terminal till Busholmen som utnyttjar den nyaste energiteknologin. Golvytan kommer att vara 1219 m2 och volymen 7550 m2.

Stravent Oy levererar 22 st Biddle-luftridåer till den nya Västra terminalen under hösten 2016. Luftridåerna är både frihängande och kassett modeller.

Luftridåernas utetemperaturkompenserande styrning fungerar på ett sådant vis, att energi-förlusterna minimeras utan att verkningsgraden försämras. Biddle-luftridån hindrar den uppvärmda luften att strömma ut, minimerar dörrdraget och minskar byggnadens brukskostnader. Dessa är de väsentliga orsakerna varför Västra terminalen valde Biddle-luftridåerna.

Terminalens dörrar används hela tiden och ibland kan de också stå öppna längre tider. Stravent Biddle-luftridåer är försedda med en patenterad luftriktare som eliminerar turbulensen från fläkten. Luften blåses nedåt som en tät och mycket kraftig ström med optimal riktning. Redan en liten luftmängd räcker för att täcka hela dörröppningen ända ner till golvet. Till skillnad från traditionella luftridåer ger Stravent Biddle inte upphov till störande buller eller större energiförbrukning.

Biddle-luftridåer används bl.a. vid VR:s tågstationer i Vanda, Länsimetro tunnelbanestationerna i Esbo och Finavias flygterminaler.

Stravent Biddle - en effektiv, dragfri och ljudlös luftridå för kunder som värdesätter komfort, energieffektivitet och energibesparing.

Stravent Oy

Timo Karkulahti

 

Export ansvarig

PETER BISTRÖM
+358 9 4241 3638
E-post: mail

 

Företagsledning

TIMO KARKULAHTI
Styrelseordförande

+358 9 4241 3631
E-post: mail