Effektiv ventilation för krävande miljöer


07.04.2015

Om man kunde se luften i ett rum med omblandande ventilationsdon skulle nog de flesta bli förskräckta.

Stravents tilluftsdon leder tilluften rätt så att alla som befinner sig i rummet får frisk luft och behaglig temperatur. Oberoende av om det är en fullsatt skolsal, en spinningsal med full aktivitet, en fullsatt bio- graf eller en matsal med många gäster så finns det alltid frisk luft åt alla.

Ladda pdf-broschyren: Effektiv ventilation för krävande miljöer

klassrum

 

 

Export ansvarig

PETER BISTRÖM
+358 9 4241 3638
E-post: mail

 

Företagsledning

TIMO KARKULAHTI
Styrelseordförande

+358 9 4241 3631
E-post: mail