Stravent levererar luftridåer till sibbo logistikcentrum


06.06.2014

S-gruppen uppför i Sibbo ett logistikcentrum för dagligvaror som kommer att utnyttja avancerad energiteknik.

S-gruppen

Centrets areal uppgår till ca 193.000 m² och dess volym till 3 400.000 m³. Projektledningsentreprenör för logistikcentret är arbetskonsortiet Freeway som består av Skanska och Lemminkäinen.

Stravent Ab levererar luftridåerna till logistikcentrets lastningsdörrar. Det är fråga om ett betydande antal luftridåer av märket Biddle som tillverkades på beställning för S-gruppens behov. Leveranserna äger rum mellan åren 2014 och 2016. För logistikcentrets VVS-planering svarade Pöyry Finland Oyj.

Luftridåerna manövreras utifrån utetemperaturens växlingar på så sätt att energiförlusten till uteluften minimeras utan att luftbarriärens effekt försvagas Biddle-luftridån förhindrar att det kommer fukt in i kylutrymmena och minskar samtidigt energiförlusten från byggnaden, minimerar dragproblemen vid dörrarna och sänker driftkostnaderna. Just dessa vägande skäl ledde efter noggranna undersökningar och kalkyler till att S-gruppen beslöt sig för att beställa Stravent Biddle-luftridåer till lastningsdörrarna i Sibbo logistikcentrum.

Dörrarna till ett logistikcentrum öppnas och stängs mycket ofta. Dessutom kan en del dörrar stå öppna långa stunder och då elimineras turbulensen från fläkten av Stravent Biddle -luftridån som är försedd med en patenterad luftriktare. Luften blåses nedåt som en tät, laminär och mycket kraftig ström med optimal riktning. Redan en liten luftmängd räcker för att täcka hela dörröppningen ända ner till golvet. Till skillnad från traditionella luftridåer ger Stravent Biddle inte upphov till störande buller eller större energiförbrukning.

Stravent Biddle - en effektiv, dragfri och ljudlös luftridå för kunder som fäster vikt vid energieffektivitet och enbergibesparing även på lång sikt.

Stravent Ab
Timo Karkulahti

 

Export ansvarig

PETER BISTRÖM
+358 9 4241 3638
E-post: mail

 

Företagsledning

TIMO KARKULAHTI
Styrelseordförande

+358 9 4241 3631
E-post: mail