Stravent Ab levererar energisnåla luftridåer till Paavola räddningsstation


19.04.2013

Paavola räddningsstation vid Päijänne-Tavastlands räddningsverk får en kännbar förbättring och en nyhet i sin arbetsmiljö i och med att Stravent i början av hösten levererar 19 stycken IndAC-luftridåer till räddningsstationen.

paavola

För räddningsstationens VVS-planering svarar Wise Group Finland Oy och beställare är Lahden LVI-Talo Oy / Pasi Nyman. Leveransens värde uppgår till drygt 300.000€.

Biddle-luftridån minskar förlusten av uppvärmd luft från byggnaden, minimerar störande dragighet vid ingången och sparar energi.

Just dessa vägande skäl ledde till att Päijänne-Tavastlands räddningsverk beslöt sig för att beställa Stravent Biddle-luftridåer till ytterdörrarna till Paavola räddningsstation. Räddningsstationens dörrar öppnas och stängs mycket ofta. Dessutom kan en del dörrar stå öppna långa stunder och då elimineras turbulensen från fläkten av Stravent Biddle -luftridån som är försedd med en patenterad rektifikator eller luftriktare. Luften blåses nedåt som en tät, laminär och mycket kraftig ström med optimal riktning. Redan en liten luftmängd räcker för att täcka hela dörröppningen ända ner till golvet. Till skillnad från traditionella luftridåer ger Stravent Biddle inte upphov till störande buller eller större energiförbrukning.

Ventilationsinvesteringens återbetalningstid blir kort då man använder Stravent Biddle-luftridåer, eftersom värmeenergin tack vare den effektiva laminära strömningen till drygt 90 procent kan tas tillvara för fastighetens behov. Driftkostnaderna minskar och personalen är nöjd med sin arbetsmiljö i fastigheten.

Stravent Biddle - en effektiv, dragfri och ljudlös luftridå för kunder som fäster vikt vid energieffektivitet och enbergibesparing även på lång sikt.

 

Export ansvarig

PETER BISTRÖM
+358 9 4241 3638
E-post: mail

 

Företagsledning

TIMO KARKULAHTI
Styrelseordförande

+358 9 4241 3631
E-post: mail