07.04.2015

Stratifierande ventilation, alltså ventilation med jetströmmar, kan förbättra inomhusluften i stora lokaler. Det visar en ny avhandling.

17.03.2010

Ny Artikeln som är publicerad i Bygg & teknik 2/10, 2010.
Artikelförfattare är Norbert Fichter.

Ladda pdf-filen: Ventilationseffektivitet_2010.pdf (pdf)

27.04.2007

Ny forskning visar hur vi kan ventilera, värma och kyla effektivare. Artikeln som är publicerad i Energi & Miljö nr 4, 2007 beskriver vägen fram till denna nya ventilationsprincip.

Ladda pdf-filen:Högimpulsventilation kan spara mycket energi (E&M-0407) (pdf)

20.09.2006

Sättet tilluften förs in i ett klassrum har stor inverkan på inomhusklimatet och den termiska komforten för eleverna. I artikeln jämförs stratifierande ventilation (Confluent Jets Ventilation) med deplacerande ventilation. Läs hela artikeln som godkänts för publicering i Journal of Building & Environment.

Ladda pdf-filen:
Classrooms air quality (.pdf)

18.09.2006

Indoor Environment & Energy Research Group med Dr Hazim Awbi vid universitet i Reading är världsledande inom forskning om ventilation, luftutbredning och inomhusklimat. De har gjort flertalet CFD-simuleringar för rum med stratifierande ventilation. Ladda ner filmerna som visar hur luftutbredningen sker dragfritt och hur rumsluften stratifieras.

Ladda avi-videofilmer

CFD-temperaturfördelning (.avi)

CFD-lufthastigheter (.avi)

AAA-logo