Hotellmodul

hotellmodul

Stravent OY:s hotellmodul arbetar med luftflöden mellan ca 15-30 l/s. Modulen är primärt avsedd för att arbeta med sk stratifierad ventilationsteknik, därigenom öka luftutbyteseffektiviteten och bortförsel av värme och föroreningar på ett energimässigt optimalt sätt. Modulen är försedd med värme- och kylbatteri och kan levereras med eller utan Styr och regler.

Kyleffekten vid 24° 50% RH och ?t vatten är ca 750 Watt Service av enheten sker enkelt genom en nedfällbar lucka som blottar hela batteripaketet och gör enheten enkel att dammsuga av.

Broschyrer

Hotellmodul (pdf) 

Argumet och fördelar