Optimal - ventilation & kyla

Tilluftsdon med Stravent-tekniken


  • VENTILERAR OCH KYL MYCKET EFFEKTIVT
  • FÖRBÄTTRAR INOMHUSLUFTEN OCH MINSKAR SJUKFRÅNVARON
  • TYST - LJUDNIVÅN ALLTID LÄGRE ÄN 28 dB(A)
  • DRAGFRI LUFTUTBREDNING
  • LEVERERAS MED FÖRINSTÄLLT LUFTFLÖDE
  • FRONTEN KAN FÅS I VÄGG TILL VÄGG UTFÖRANDE
  • TVÅ ALTERNATIVA UTSEENDEN FÖR ESTETISK ANPASSNING TILL RUMMET
  • FORCERING SOM TILLVAL
  • OPTIMAL ÄR MED I MagiCAD


Optimal är ett stilrent kyldon för frihängande montage i bakkant. Detta gör Optimal mycket uppskattad bland arkitekter. Optimal passar i miljöer som kontor, konferensrum och föreläsningsalar.Optimal tillför luften ner längs med bakkant, helt i motsats till hur kylbafflar traditionellt gör. Luftutbredningen samverkar med rumsluftens naturliga rörelser och ventilationen har auktoritet över konvektionsströmmarna. Som ett resultat av detta blir luftutbyteseffektiviteten mycket hög och driftskostnaderna låga.

Snabbfakta

Tilluftsflöde valfritt mellan 15-40 l/s
Tryckfall valfritt mellan 60-150 Pa
Kyleffekt upptill 1300 W
Kanalanslutning Ø 125 mm
Längder 1200, 2200 och 2800 mm
Höjd x Bredd 294 x 223 mm
Ytbehandling vit pulverfärg, RAL 9010


Läs mera om Optimal i produktbladet genom att följa länken uppe till höger.