Komfortluftridåer

Modell CITY

Luftvärmare

NOZ2

progressiv luftridå

Komfortluftridåer SR

Optimalt arbetsklimat

Modell IndAC2

STRAVENT - Bättre luft och ekonomi

Stravent Oy har verkat för bättre och energieffektivare ventilation sedan 1984 och har verksamhet i Danmark, England, Estland, Österrike och Schweiz.

Stravents affärsidé
är att erbjuda den svenska marknaden energieffektiva ventilationsprodukter som medverkar till ett tyst och dragfritt inomhusklimat med bra luftkvalitet.

Stratifierande ventilation är nyckelorden
i vår verksamhet. Genom att tillföra friskluft till rummet med våra STRAVENT-don formas tilluften till många tysta och samverkande jetstrålar. Dessa omvandlas till ett dragfritt flöde som söker sig fram till värmekällorna via väggar och golv. Tilluftens utbredning samverkar med den naturliga konvektionen i rummet samtidigt som den har auktoritet över rumsluften. Detta ger en stratifiering av rumsluften, med hög luftutbyteseffektivitet och värmeutbyteseffektivitet som följd.

Linken till videos här!


FÖRSÄLJNING

ventprodukter

Ventprodukter AB
Radiovägen 20
132 48 Tyresö
Tel: 08-7922975
www.vent.se
STRATIFIERANDE VENTILATION

Läs mera om tekniken och om fördelarna stratifierande ventilation för med sig.
[Mera]

STRAVENT TEKNIK
presentationvideo

NYHETER

09.04.2020

De preliminära forskningsresultaten som nyligen publicerats av Aalto-universitetet, Finska Meteorologiska institutet, VTT och Helsingfors universitet visar att aerosolpartiklar som bär coronaviruset kan hållas längre i rumsluft än tidigare trott. Aerosolpartiklar flyr ut från luftvägarna när du hostar, nyser eller pratar.

18.01.2020

Västmetrons utbyggnad är på gång i Esbo från Mattby till Stensvik. Totalt är det frågan om sju kilometer bana och fem nya stationer: Finno, Kaitans, Sökö, Esboviken och Stensvik.

Finlands starkaste 2017-2023