Rök videos

Röken visar hur stratifierande ventilation fungerar

Luften tillförs rummet längs bakväggen, ut längs med golvet fram till värmekällorna. Vid vistelsezonen förenas tilluften med de uppåtriktande vertikala luftströmmarna som värmekällorna bildar. Stratifierande ventilation följer fysikens lagar.

Värmekällorna bildar ett undertryck och drar åt sig den friska luften. Med deplacerande ventilation kan luftflödet minskas med 30% jämfört med omblandande ventilation.

Luften söker sig till värmekällorna och förser människorna alltid med frisk luft. Den förorenade och varma luften transporteras upp mot taket. Luften stratifieras i två skikt; frisk och sval luft i vistelsezonen och förorenad varm luft vid taknivå.