Modul - ventilation & kyla

Tilluftsdon med Stravent-tekniken


  • DUBBELT HÖGRE LUFTUTBYTESEFFEKTIVITET
  • FÖRBÄTTRAR INOMHUSLUFTEN OCH MINSKAR SJUKFRÅNVARON
  • TYST OCH DRAGFRI
  • LEVERERAS MED FÖRINSTÄLLT LUFTFLÖDE
  • LJUDNIVÅN ALLTID LÄGRE ÄN 28 dB(A)
  • HÄLFTEN MINDRE ÄN EN VANLIG KYLBAFFEL
  • MODUL ÄR MED I MagiCAD


Modul
är en kompakt kylbaffel för infällt montage i undertak. Det smidiga formatet och det estetiska utseendet gör den lätt placerad. Modul passar i miljöer som kontor, konferensrum, vårdlokaler, hotellvestibuler och kontorslandskap.Luftutbredningen sker nedåt längs med bakväggen och ut längs med golvet. Då rumsluften stratifieras, behöver hela rumsvolymen inte kylas. Vi kyl där det behövs. Driftskostnaderna kan sänkas med mellan 25 och 40%.

Snabbfakta
Luftmängd 10 - 30 l/s vid 90 Pa
Tryckfall valfritt upp till 150 Pa
Kyleffekt upptill 80 W/m2
Anslutning 125 mm
Mått h x l x b 226 mm, 1197 mm, 595 mm
Ytbehandling Vit pulverfärg, RAL 9010


Läs mera om Modul i produktbladet genom att följa länken uppe till höger.