Pressmeddelanden


21.06.2016

Stravent Oy levererar energisnåla luftridåer till köpcentret Myyrmanni i Vanda.

Köpcentret Myyrmanni får en betydlig förbättring till sin kund- och arbetskomfort när Stravent Oy levererar 12 st Biddle CA2-luftriåer till köpcentret under sommaren 2016.

Biddle-luftridåer sparar energi, minimerar störande drag från dörren och minskar förlusten av uppvärmd luft från byggnaden.

Köpcentrets dörrar används hela tiden och ibland kan de också stå öppna längre tider. Stravent Biddle-luftridåer är försedda med en patenterad luftriktare som eliminerar turbulensen från fläkten. Luften blåses nedåt som en tät och mycket kraftig ström med optimal riktning. Redan en liten luftmängd räcker för att täcka hela dörröppningen ända ner till golvet. Till skillnad från traditionella luftridåer ger Stravent Biddle inte upphov till störande buller eller större energiförbrukning.

Stravent Biddle eliminerar också de störande och rätt vanliga problemen med drag nära köpcentrens entrédörrar. Man investerar i allmänhet inte i att eliminera dörrdraget under entreprenaden, eftersom det är användaren som kommer att betala för energiförbrukningen. Ett sådant tänkande påverkar även fastighetens värde på grund av dålig energiekonomi.

Ventilationsinvesteringens återbetalningstid blir kort då man använder Stravent Biddle-luftridåer, eftersom värmeenergin kan tas tillvara för fastighetens behov upp till drygt 90 procent tack vare den effektiva laminära strömningen.

Stravent Biddle - en effektiv, dragfri och ljudlös luftridå för kunder som värdesätter energieffektivitet och energibesparing även på lång sikt.

AAA-logo