Stravent Oy levererar luftridåer till Mattby tunnelbanestation


25.05.2015

Luftridåerna kommer att levereras under hösten 2015. Leveransen består av 16 st Biddle CA2- och CITY-luftridåer med utetemperaturkompenserad styrning.

matinkyla_asema

Luftridåerna gör att kall och oren luft hindras att komma in inomhus. Komforten för kunderna förbättras eftersom alla drag problem minimeras.

Luftridåernas automatiska styrning gör att man gör stora ekonomiska besparingar ,och om man jämför med en normal dörröppning för ett köpcentrum sparar man genom dessa luftridåer ca 6000 Euro /år, samtidigt minskas CO2-utsläppen med 16 000 kg

Hela köpcentrumet inklusive tunnelbanestationen blir klar till sommaren 2016

Mattby station

Mattby tunnelbanestation är integrerad i Iso Omenas södra ända.

Huvudentre´n kommer att ligga vid stationens östra ända. En våning nedanför huvudentre´n ligger biljetthallen, som också har anslutning till köpcentrat och parkeringsgaraget. 

Mattby station kommer att vara en del av Mattby tunnelbanestations helhet och där köpcentret och bussterminalen kommer att byggas ovanpå tunnelbanestationen.
Tunnelbanestationen blir färdig under våren 2016 och när tunnelbanetrafiken startar i slutet av 2016 kommer Mattby vara knutpunkten för hela södra Esbo. Uppskattningsvis kommer Mattby tunnelbanestation dagligen att passeras av mellan 30-35 000 människor.

För mer information kontakta VD Timo Karkulahti

AAA-logo