Effektiv ventilation för krävande miljöer


07.04.2015

Om man kunde se luften i ett rum med omblandande ventilationsdon skulle nog de flesta bli förskräckta.

Stravents tilluftsdon leder tilluften rätt så att alla som befinner sig i rummet får frisk luft och behaglig temperatur. Oberoende av om det är en fullsatt skolsal, en spinningsal med full aktivitet, en fullsatt bio- graf eller en matsal med många gäster så finns det alltid frisk luft åt alla.

Ladda pdf-broschyren: Effektiv ventilation för krävande miljöer

klassrum

 

AAA-logo