Pressmeddelanden


15.10.2014

Stravent Ab och Biddle har ingått ett avtal om att Stravent övertar återförsäljningen i Sverige på våren 2015.

Återförsäljningen sköts lokalt av Stravents agent Ventprodukter och för det tekniska stödet svarar vårt huvudkontor i Esbo där vi har nyanställt tekniska experter.

Det här samarbetet syftar till att trygga kundnöjdheten i vår internationella affärskedja - på viktiga marknadsområden i extremt krävande förhållanden.

Arrangemanget ger också Ventprodukter Ab möjligheter att koncentrera sig på kundanskaffning och att bistå våra planerare i deras arbete för att ta fram allt bättre lösningar i form av energieffektivitet och trivsel.

Stravent har arbetat tillsammans med Biddle i drygt 10 år och samarbetet växer från år till år tack vare en ökande exportförsäljning till våra närområden.

Mera information ger export ansvarig Peter Biström tel. +358 -9-4141 3638.

 

Export ansvarig

PETER BISTRÖM
+358 9 4241 3638
E-post: mail

 

Företagsledning

TIMO KARKULAHTI
Styrelseordförande

+358 9 4241 3631
E-post: mail