Energisnåla luftridåer till affärscentret


22.09.2014

Stravent Oy levererar energisnåla luftridåer till affärscentret Viru Keskus i Tallinn.

Viru-keskus

Viru Keskus får en kännbar förbättring och en nyhet i sin arbetsmiljö i och med att Stravent under hösten 2014 levererar 15 luftridåer av typen Biddle CA2. Beställare är AS Viru Keskus.

Biddle-luftridån minskar förlusten av uppvärmd luft från byggnaden, minimerar störande dragighet kring dörren och sparar energi.

Just dessa vägande skäl ledde till att Viru Keskus beslöt sig för att beställa Stravent Biddle-luftridåer till affärscentrets ytterdörrar.

Dessutom kan en del dörrar stå öppna långa stunder och då elimineras turbulensen från fläkten av Stravent Biddle-luftridån som är försedd med en patenterad luftriktare. Luften blåses nedåt som en tät och mycket kraftig ström med optimal riktning. Redan en liten luftmängd räcker för att täcka hela dörröppningen ända ner till golvet. Till skillnad från trditionella dörridåer ger Stravent Biddle inte upphov till störande buller eller större energiförbrukning.

Dragigheten intill entrédörrarna har länge utgjort ett problem hos affärscentren. Man investerar i allmänhet inte i att eliminera dörrdraget under entreprenaden, eftersom det är användaren som kommer att betala för energiförbrukningen. Ett sådant tänkande påverkar även fastighetens värde på grund av dålig energiekonomi.

Ventilationsinvesteringens återbetalningstid blir kort då man använder Stravent Biddle-luftridåer, eftersom värmeenergin tack vare den effektiva laminära strömningen till drygt 90 procent kan tas tillvara för fastighetens behov. Dessutom minskar driftkostnaderna och personalen är nöjd med sin arbetsmiljö i fastigheten.

Stravent Biddle - en effektiv, dragfri och ljudlös luftridå för kunder som fäster vikt vid energieffektivitet och enbergibesparing även på lång sikt.

AAA-logo