Stravent levererar luftridåer till Västmetrons stationer i Kaitans, Sökö och Esboviken


18.01.2020

Västmetrons utbyggnad är på gång i Esbo från Mattby till Stensvik. Totalt är det frågan om sju kilometer bana och fem nya stationer: Finno, Kaitans, Sökö, Esboviken och Stensvik.

Länsi-metro
Foto

Stravent kommer att leverera totalt 32 st Biddle SensAir luftridåer till Västmetrons stationer i Kaitans, Sökö och Esboviken under år 2020. Västmetron hade höga krav på luftridåerna, och därför valdes Stravents intelligenta och högpresterande Biddle luftridåer till stationerna.

De viktigaste kvalitativa skillnaderna mellan luftridåer av olika tillverkare ligger i SFP-talet och automatiska styrningen, dvs. hur luftgardinen styrs och hur den kan ta hänsyn till dörrhöjder och förändrade förhållanden. Biddles luftridåer utväljs och anpassas till varje dörrstorlek skilt. Luftridåns luftmängd justeras efter dörrens storlek (bredd x höjd) och beräknas där efter. Andra tillverkare tar inte hänsyn till monteringshöjden på samma sätt, och kan då inte heller dimensioneras individuellt för en viss dörrstorlek.

AAA-logo