Öppna dörrar hämtar in pengar


09.02.2014

Öppna dörrar lockar kunder att komma in, men en stor temperaturskillnad mellan inne- och uteluften medför en stor energiförlust och utgiftspost.

Biddle-luftridåerna minskar betydligt förlusten av uppvärmd luft, förbättrar trivseln och ger en större användbar yta.

Luftridåns funktion baserar sig på en riktad varm luftström som bildar en luftbarriär mellan ett kallt och ett varmt utrymme. Betydelsen framkommer tydligt i sommarvärmen då den dyra nedkylda luften hålls inomhus.

- Biddle-luftrideårnas effekt är ett resultat av patenterade lösningar och en lång produktutveckling inom vilken stor uppmärksamhet har fästs vid hög verkningsgrad och hållbar teknologi. Då verkningsgraden uppgår till 90 procent, blir investeringens återbetalningstid kort, säger Timo Karkulahti, verkställande direktör för Stravent Ab som importerar Biddles produkter.

Med tanke på fastighetens energiförbrukning är det väsentligt att luftridån är rätt dimensionerad för att effekten ska räcka till i varje läge.

- Om värmeväxlarna är underdimensionerade, lyckas man inte spara tillräckligt med energi, påminner Karkulahti. Han påpekar likaså att hela utbildningen i branschens teknik i Finland i stor utsträckning har varit beroende av Stravents insats.

Biddle-luftridåerna kan också fås med automatisk styrning som ser till att inställningarna är optimala i alla förhållanden.

På trafikstationer

Luftridåer lämpar sig på alla platser där stora mängder människor rör sig, säger Timo Karkulahti.

- I köpcentra och stora hallar är det inte bara energibesparing och trivsel som gäller, utan där tillkommer att man, när luftridåerna har installerats, kan ta utrymmet närmast entrén i användning, då luftridån har gjort det dragfritt. På så sätt kan man lättare få kunder att komma in, påpekar Karkulahti.

Biddle-luftridåer används även på trafikstationer och i olika logistikcentra. I kylförråd kan man med hjälp av luftridåer hindra varm, fuktig luft från att ta sig in i kylförrådet. Då förbättras arbetssäkerheten i och med att körvägarna inte isas. Även frysprodukternas hållbarhet förbättras.

AAA-logo