Stravent Ab:s energisnåla luftridåer till affärscentret i Jakobacka


28.04.2013

Stravent Ab levererar luftridåer till entréutrymmena i affärscentret i Jakobacka i Helsingfors.

jakomaki
Malminmäki S-market, Helsingfors

I affärscentret i Jakobacka kommer installerades luftridåerna senaste vår. Systemet kommer att minimera det störande draget och spara energi i det livliga affärscentret. För projektets VVS-planering svarar Markku Sinisalo från Suomen Talokeskus Oy och beställare är Keski-Uudenmaan Ilmastointi Oy.

Entréutrymmen och vindfång är platser där Biddle-luftridåerna som levereras av Stravent Ab är till sin fördel. Strömmen av människor som kommer in och går ut genom affärscentrets entré orsakar förlust av uppvärmd luft till uteluften och en kännbar dragighet i närheten av affärscentrets dörrar. Tack vare Biddle-luftridåerna slipper man sådana problem. Hela 90 procent av värmeenergin kan tas tillvara för fastighetens behov, luftridåernas driftkostnader är låga, personalens arbetsförhållanden behagliga och kundernas trivsel garanterad.

Det är glädjande att konstatera, att man i planeringen av affärscentra som ska uppföras eller saneras i allt större utsträckning beaktar även energiekonomiska och energitekniska lösningar.  Förutom att det är förmånligt att använda själva Biddle-luftridån erbjuder apparaten dessutom en fördel genom att eliminera den turbulens som kommer från fläkten. Luften blåses nedåt som en tät, laminär och mycket kraftig ström med optimal riktning. Redan en liten luftmängd räcker för att täcka hela dörröppningen ända ner till golvet. Den varma luften hålls inomhus, den kalla luften utomhus och entrén och dess omedelbara närhet blir en behagligt dragfri zon. Till skillnad från traditionella dörridåer ger Stravent Biddle inte upphov till störande buller eller större energiförbrukning.

Stravent Biddle - en effektiv, dragfri och ljudlös luftridå för kunder som fäster vikt vid energieffektivitet och enbergibesparing även på lång sikt.

 

Export ansvarig

PETER BISTRÖM
+358 9 4241 3638
E-post: mail

 

Företagsledning

TIMO KARKULAHTI
Styrelseordförande

+358 9 4241 3631
E-post: mail