Stravent Ab levererar luftridåer till City-Center


03.07.2012

Stravent Ab har med Consti Talotekniikka ingått ett avtal om att leverera luftridåer till huvudentréerna till City-Center i Helsingfors centrum.

Systemet minimerar störande dragighet och sparar energi (se bilaga). Kontraktet omfattar 11 luftridåer som kommer att levereras på sommaren 2012. Fastigheten har redan Biddle-luftridåer i bruk och eftersom man är nöjd med dem, är det här beslutet ett sätt att optimera service- och underhållskostnaderna.

Stravent biddle-luftridån minskar betydligt förlusten av uppvärmd luft från byggnaden. Av den jämna nedåt strömmande luften förenas hela 90 procent med den uppvärmda lokalens naturliga luftomlopp. Då blir entrén och området intill entrén en behagligt dragfri zon.

Stravent-luftridån är försedd med en patenterad luftriktare som eliminerar turbulensen från fläkten. Luften blåses nedåt som en tät ström med optimal riktning. Redan en liten luftmängd räcker till för att täcka hela dörröppningen ända ner till golvet. Entrén får ett välfungerande skydd.

Traditionella luftridåer behöver en riklig luftström som leder till att luftridån breder ut sig i en bred solfjäderform, medför störande buller och större energiförbrukning. Stravent medför inga sådana nackdelar.

Ett Stravent-luftridåmaskineri kan också köras med fläkten inställd på standardhastighet. Maskineriet har ett smart ventilsystem med vilket utblåsningsöppningen kan regleras. Tack vare vilket inte ens en ökning av luftridåns effekt påverkar luftströmmens hastighet. Då ventilen öppnas, vidgas utblåsningsöppningen, luftströmmen breder ut sig och överför mer värme utan att hastigheten ökar. Luftströmmen blir knappt märkbar.

Stravent-luftridåer har tidigare levererats till bl.a. Stockmann, Forum, Östra Centrum, Sello, Ideapark, affärscentrum Raja, Chydenius-Center, Prisma stormarknaderna i Gamlas, Östra Centrum, Kuopio, Kervo och Raumo m.fl.

Investeringens återbetalningstid blir kort då man använder Stravent-luftridåer. Vi ger er gärna mer information och hjälp i era pågående projekt!

Biddle ingår i Carver-koncernen. Biddle representerar ”High-end”-produkter, bl.a. den patenterade luftriktare med vilken samtliga Biddle-produkter är utrustade. Biddle tillverkas i Kootstertille i Nederländerna där även bolagets egen produktutveckling verkar. Biddles bärande produktidé är tillräcklig värmeeffekt och hög verkningsgrad (94%).

Koncernen har dessutom en ”second brand” produkt som tillverkas i England, närmast för hemmamarknaden och med tanke på klimatet i Öst- och Mellaneuropa. De produkter som tillverkas i England är koncernens lösning för lågprismarknaden såväl i fråga om effektdimensionering som i fråga om verkningsgrad, då kunderna i sin förtjusning över det fördelaktiga priset inte fäster avseende vid dessa egenskaper.

Stravent Oy

 

Export ansvarig

PETER BISTRÖM
+358 9 4241 3638
E-post: mail

 

Företagsledning

TIMO KARKULAHTI
Styrelseordförande

+358 9 4241 3631
E-post: mail