Vent & Energi levererar högimpulsdon till Täby Enskilda Gymn


19.12.2011

GK Sverige har valt Vent & Energi som leverantör av Stravent OY:s högimpulsdon S-11 för deplacerande luftföringsprincip i utbildningslokaler och aula i Täby enskilda gymnasium.

Leveransen består av högimpulsdon modell S-11 som placeras horisontellt i takvinkel i bakkant på klassrummen samt S-55 på kortsida.

Kraven på höga luftflöden på en relativt liten area gör att systemet passar utmärkt.

En dragfri vistelsezon samt en tyst luftföring är viktigta kriterier för skolanläggningen.

Vi är extra glad för just denna order då den ställer höga krav på luftföringen med avseende på dragkriterier och klimatet i skolsalarna.

Med deplacerande högimpulsteknik kan man åstakomma en betydligt bättre luftutbyteseffektivitet än traditionellt omblandande system. Detta innebär goda möjligheter att minska luftflöden och därigenom spara stora mängder energi, alternativt att erhålla en högre luftkvalitet i vistelsezonen. Den undertemperade tilluften blåses ut mot väggen och sjunker nedåt. När luften träffar golvet vänder luftflödet ut mot rummets vistelsezon. Luftflödet blandas med de varma luftflöden som avges av värmekällor i rummet, t.ex. personer, datorer, lampor m.m. Tekniken bidrar till att förstärka skiktningen i rummet på grund av sitt höga momentum. Den varma, förorenade luften lägger sig i skikt längst upp mot taket, där den sugs ut. Luften i vistelsezonen blir friskare att andas och får en avgjort bättre kvalitet.

Utöver detta erbjuder systemet lufttillförsel på ett tyst och dragfritt sätt, det tar mindre plats och ger genom högimpulstekniken även möjlighet till både kylning och värmning av lokalen.

 

Export ansvarig

PETER BISTRÖM
+358 9 4241 3638
E-post: mail

 

Företagsledning

TIMO KARKULAHTI
Styrelseordförande

+358 9 4241 3631
E-post: mail