Stravent levererar luftridåer till Helsingfors stadsmiljösektorns byggnad


11.11.2019

Skanska kommer att bygga Helsingfors stadsmiljösektorns nya byggnad i Fiskehamnen, Helsingfors. Byggnaden kommer att samla Helsingfors stadsmiljösektorns tjänster under ett och samma tak.

Kaupunkiympäristötalo
Foto: Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki

 

Helsingfors stad krävde högkvalitativa och funktionella luftridåer, som också är energieffektiva. Stravent kommer att leverera Biddle SensAir och IndAC2 luftridåer till detta projekt i slutet av 2019.

Byggnaden består av totalt åtta våningar, och den har en area på cirka 40 000 brutto kvadratmeter. Byggandet påbörjades i februari 2018 och kommer att slutföras under sommaren 2020.

Helsingfors stad vill att stadsmiljösektorns byggnad skall spegla deras ambitiösa mål för miljöeffektivitet och arbetsmiljö, och därför har projektet höga mål.

När det gäller energieffektivitet följer projektet en konstruktionsnivå på nästan noll energi, dvs. en betydande del av byggnadens energibehov täcks av förnybar energi som produceras i eller i närheten av byggnaden. Största delen av byggnadens tak täcks av ett grönt tak och solpaneler, vars el används t.ex. för att belysa byggnaden.

Helsingfors stad ville de ha högkvalitativa och funktionella luftridåer, som också är energieffektiva. Stravent kommer att leverera 8 st Biddle SensAir och 3 st Biddle IndAC2 luftridåer till detta projekt i slutet av 2019.

Biddles luftridåer reagerar snabbt på förändringar genom att jämföra inomhus-, utomhus- och utblåstemperaturerna. Justeringen av luftridån baseras på utomhustemperaturen, och uppvärmningen regleras enligt inomhustemperaturen. På detta sätt värmer luftridån inte i onödan, utan bara efter behov. Detta förbättrar hela dörröppningens energieffektivitet, då justeringen och styrningen alltid är i tid, oavsett förhållandena i dörröppningen.

 

Export ansvarig

PETER BISTRÖM
+358 9 4241 3638
E-post: mail

 

Företagsledning

TIMO KARKULAHTI
Styrelseordförande

+358 9 4241 3631
E-post: mail