Stravent Ab levererar luftridåer till Musikhuset


26.04.2010

Stravent Ab levererar luftridåer till Musikhusets huvudentréer. Systemet minimerar störande dragighet och sparar energi. Kontraktet omfattar 17 luftridåer och leveranserna äger rum på våren 2010.

Stravent-luftridån minskar betydligt förlusten av uppvärmd luft från byggnaden. Av den jämna nedåt strömmande luften förenas hela 90 procent med den uppvärmda lokalens naturliga luftomlopp. Då blir entrén och området intill entrén en behagligt dragfri zon.

Stravent-luftridån är försedd med en patenterad luftriktare som eliminerar turbulensen från fläkten. Â Luften blåses nedåt som en tät ström med optimal riktning. Redan en liten luftmängd räcker till för att täcka hela dörröppningen ända ner till golvet. Entrén får ett välfungerande skydd.

Traditionella luftridåer behöver en riklig luftström som leder till att luftridån breder ut sig i en bred solfjäderform, medför störande buller och större energiförbrukning. Stravent medför inga sådana nackdelar.

Ett Stravent-luftridåmaskineri kan också köras med fläkten inställd på standardhastighet. Maskineriet har ett smart ventilsystem med vilket utblåsningsöppningen kan regleras. Tack vare den tekniken kan inte ens en ökning av luftridåns effekt påverka luftströmmens hastighet. Då ventilen öppnas, vidgas utblåsningsöppningen, luftströmmen breder ut sig och överför mer värme utan att hastigheten ökar. Luftströmmen blir knappt märkbar.

Med hjälp av den patenterade metoden bildas en effektiv, dragfri och ljudlös luftridå i entrén. Detta sker med en betydligt mindre luftmängd än den som krävs för en traditionell fläkt i en luftridå. Den uppvärmda luften styrs alltid på ett behagligt sätt till vistelsezonen. Tack vare den effektiva laminära strömningen kan hela 90 procent av värmeenergin tas tillvara för fastighetens behov, driftkostnaderna minskar, personalens och kundernas trivsel är garanterad!

Stravent-luftridåer har tidigare levererats till Stockmann, Forum, Östra Centrum, Sello, Ideapark, Prisma stormarknaderna i Gamlas, Östra Centrum, Kuopio, Kervo och Raumo, m.fl. Investeringens återbetalningstid blir kort då man använder Stravent-luftridåer. Vi ger er gärna mer information och hjälp i era pågående projekt!

Stravent Ab

 

Export ansvarig

PETER BISTRÖM
+358 9 4241 3638
E-post: mail

 

Företagsledning

TIMO KARKULAHTI
Styrelseordförande

+358 9 4241 3631
E-post: mail