Styrda luftstrålar ger bättre ventilation


07.04.2015

Stratifierande ventilation, alltså ventilation med jetströmmar, kan förbättra inomhusluften i stora lokaler. Det visar en ny avhandling.

Forskare på Högskolan i Gävle har studerat stratifierande ventilation. Det aktuella systemet har ett cylinderformat don med många små hål där luften förs ut med hög hastighet.

Det flödesmekaniska tricket som tekniken utnyttjar är att luftstrålarna (jetströmmar) först är åtskilda, sedan samverkar och till sist går samman till en kraftig superstråle. Fenomenet är särskilt användbart i stora lokaler. Bland annat har forskarna testat tekniken i en stor industrilokal i Tallinn där runt 50 personer arbetar med montering.

- Vi mätte både under sommar och vinter och resultaten visar att människorna som jobbar där blev mycket nöjda med inomhusklimatet, säger Shahriar Ghahremanian, som presenterade sin doktorsavhandling vid Linköpings universitet i februari.


Shahriar Ghahremanian

Det som mättes i Tallinn var inomhus- och utomhustemperaturer, relativ luftfuktighet och lufthastigkheter. Forskarna tog även fram nöjdhetsindex (PPD).

Shahriar Ghahremanian och hans kollegor har även gjort vindtunneltester vid Delfts tekniska universitet i Nederländerna. Huvudsakligen för att bekräfta hur fysiken fungerar när ventilationsdonet skickar ut många luftstrålar. Hur det fungerar med en eller två jetströmmar är mer känt sedan tidigare.

Forskarna bedömer att tekniken ka ge energibesparingar. - Bland annat spar man energi genom att det inte behövs så högt utgångstryck, utan trycket skapas när strålarna sammanfogas. Det ger också en lägre ljudnivå, säger Shahriar Ghahremanian.

Tekniken har även utvärderats för klassrum och kontor. Användningen där begränsas dock av donets storlek. En kollega till Shahriar Ghahremanian arbetar nu med att designa en mindre skrymmande variant.

Marie Granmar /Energi &Miljö

 

 

 

Export ansvarig

PETER BISTRÖM
+358 9 4241 3638
E-post: mail

 

Företagsledning

TIMO KARKULAHTI
Styrelseordförande

+358 9 4241 3631
E-post: mail