Högimpulsventilation kan spara mycket energi


27.04.2007

Ny forskning visar hur vi kan ventilera, värma och kyla effektivare. Artikeln som är publicerad i Energi & Miljö nr 4, 2007 beskriver vägen fram till denna nya ventilationsprincip.

Ladda pdf-filen:Högimpulsventilation kan spara mycket energi (E&M-0407) (pdf)

AAA-logo