Högimpulsventilation kan spara mycket energi


27.04.2007

Ny forskning visar hur vi kan ventilera, värma och kyla effektivare. Artikeln som är publicerad i Energi & Miljö nr 4, 2007 beskriver vägen fram till denna nya ventilationsprincip.

Ladda pdf-filen:Högimpulsventilation kan spara mycket energi (E&M-0407) (pdf)

 

Export ansvarig

PETER BISTRÖM
+358 9 4241 3638
E-post: mail

 

Företagsledning

TIMO KARKULAHTI
Styrelseordförande

+358 9 4241 3631
E-post: mail