Investigation of air quality, comfort parameters and effectiveness for two floor level air supply systems in classrooms


20.09.2006

Sättet tilluften förs in i ett klassrum har stor inverkan på inomhusklimatet och den termiska komforten för eleverna. I artikeln jämförs stratifierande ventilation (Confluent Jets Ventilation) med deplacerande ventilation. Läs hela artikeln som godkänts för publicering i Journal of Building & Environment.

Ladda pdf-filen:
Classrooms air quality (.pdf)

AAA-logo