Komfortluftridåer

Modell CITY

Luftvärmare

NOZ2

progressiv luftridå

Komfortluftridåer SR

Optimalt arbetsklimat

Modell IndAC2

Stratifierande ventilation förbrättrat luftkvaliteten och tar effektivt bort luftföroreningar från rumsluften


09.04.2020

De preliminära forskningsresultaten som nyligen publicerats av Aalto-universitetet, Finska Meteorologiska institutet, VTT och Helsingfors universitet visar att aerosolpartiklar som bär coronaviruset kan hållas längre i rumsluft än tidigare trott. Aerosolpartiklar flyr ut från luftvägarna när du hostar, nyser eller pratar.

Med Stravents stratifierade ventilationsteknologi hålls luftföroreningar inte länge kvar i rumsluften, eftersom tekniken skapar en permanent siktning av rumsluften. Med stratifierande ventilation blåser man luft med hög hastighet mot väggen, varifrån luften rör sig ner längs väggen till vistelsezonen. Detta skapar en luftmadrass på golvet, som sedan riktas uppåt som ett termiskt flöde på grund av värmen.

I praktiken innebär detta att det alltid finns frisk luft i vistelsezonen, medan alla luftföroreningar rör sig till rummets övre del och därmed till frånluftsventilationen. Stratifierande ventilation har studerats omfattande bl.a. i högskolan i Gävle.

Stratifierande ventilation förbättrar luftkvaliteten avsevärt.

Läs mer om stratifierande ventilation t.ex. här: www.stravent.se/argumet_och_fordelar

STRATIFIERANDE VENTILATION

Läs mera om tekniken och om fördelarna stratifierande ventilation för med sig.
[Mera]

STRAVENT TEKNIK
presentationvideo

NYHETER

09.04.2020

De preliminära forskningsresultaten som nyligen publicerats av Aalto-universitetet, Finska Meteorologiska institutet, VTT och Helsingfors universitet visar att aerosolpartiklar som bär coronaviruset kan hållas längre i rumsluft än tidigare trott. Aerosolpartiklar flyr ut från luftvägarna när du hostar, nyser eller pratar.

18.01.2020

Västmetrons utbyggnad är på gång i Esbo från Mattby till Stensvik. Totalt är det frågan om sju kilometer bana och fem nya stationer: Finno, Kaitans, Sökö, Esboviken och Stensvik.

AAA-logo