Stratifierande ventilation förbrättrat luftkvaliteten och tar effektivt bort luftföroreningar från rumsluften


09.04.2020

De preliminära forskningsresultaten som nyligen publicerats av Aalto-universitetet, Finska Meteorologiska institutet, VTT och Helsingfors universitet visar att aerosolpartiklar som bär coronaviruset kan hållas längre i rumsluft än tidigare trott. Aerosolpartiklar flyr ut från luftvägarna när du hostar, nyser eller pratar.

Med Stravents stratifierade ventilationsteknologi hålls luftföroreningar inte länge kvar i rumsluften, eftersom tekniken skapar en permanent siktning av rumsluften. Med stratifierande ventilation blåser man luft med hög hastighet mot väggen, varifrån luften rör sig ner längs väggen till vistelsezonen. Detta skapar en luftmadrass på golvet, som sedan riktas uppåt som ett termiskt flöde på grund av värmen.

I praktiken innebär detta att det alltid finns frisk luft i vistelsezonen, medan alla luftföroreningar rör sig till rummets övre del och därmed till frånluftsventilationen. Stratifierande ventilation har studerats omfattande bl.a. i högskolan i Gävle.

Stratifierande ventilation förbättrar luftkvaliteten avsevärt.

Läs mer om stratifierande ventilation t.ex. här: www.stravent.se/argumet_och_fordelar

 

Export ansvarig

PETER BISTRÖM
+358 9 4241 3638
E-post: mail

 

Företagsledning

TIMO KARKULAHTI
Styrelseordförande

+358 9 4241 3631
E-post: mail