SFP-talet beskriver luftridåernas elektriska effektivitet


22.05.2019

Stravents luftridåer har mer än 20 % bättre elektrisk effektivitet jämfört med andra tillverkares luftridåer.

SFP-talet berättar hur effektiva luftridåernas fläktar är, dvs. deras specifika elförbrukning. Enheten är (kW / m3 / s) och ju mindre talet är, desto mindre el förbrukar fläktarna.

Fläktarnas förbättrade effektivitet resulterar i besparingar, utan att komforten lider. VVS-planeraren borde därför jämföra SFP-tal också för luftridåer, och för att tillätta detta, anges SFP-talet för Stravents luftridåer nu i våra broschyrer.

Detta är en del av Stravents miljöansvar.

AAA-logo