Pressmeddelanden


03.04.2018

Stravent levererar luftridåer till Lidls logistikcenter i träskända.

Distributionscentralen vid riksväg 4 är Lidls tredje och nyaste i Finland. När distributionscentralen är i bruk förväntas den ta emot i genomsnitt hundra långtradare per dag, året runt. Det är ett nationellt viktigt projekt för Lidl och kommer att spela en nyckelroll när Lidl utvidgar sitt butiksnätverk. Centralen är en betydande investering på cirka 100 miljoner euro. När distributionscentralen tas i bruk i slutet av 2018 kommer den att vara 60 000 kvadratmeter stor och sysselsätta cirka 300 handels- och logistikanställda.

Vid byggandet fäster man särskilt stor vikt vid miljöfrågor. Målet är att bygga Nordens mest miljövänliga distributionscentral för dagligvaruhandel och ansöka om BREEAM miljöcertifiering för hållbart bygge. I sin ansökan kommer man att sträva efter att få nivån Excellent, något som styrt byggnadens design, konstruktion och användning.

Stravent levererar 18 st. industriella IndAC2-luftridåer för ytter- och innerportar till logistikcentralen i Träskända. Luftridåerna kommer att installeras under sommaren och hösten 2018.

Luftridåerna ansluts till automatiken med ModBus-protokollet och regleras enligt den föränderliga utetemperaturen så att energiförlusten till miljön minimeras. Biddle luftridå förhindrar att fukt kommer in i kylrummen och samtidigt minskar att energi försvinner ut ur byggnaden, minimerar drag i närheten av porten och sparar driftskostnader. Det här var även de största anledningarna till att man valde Stravent Biddle luftridåer.

Stravent Biddle – effektiv luftridå för kunder där kvalitet och energibesparing är viktiga urvalskriterier!

 

AAA-logo