Stravent Oy levererar Vasatherm-fläktkonvektorer till Centralbiblioteket


04.11.2017

Centralbiblioteket Oodi öppnas nära Tölöviken i slutet av 2018. Biddle-luftridåerna kommer installeras i bibliotekets vindfång.  Luftridåerna minskar utloppet av uppvärmd luft från byggnaden, minimerar dragskador nära dörren och sparar energi.

Oodi
foto: Arkkitehtitoimisto ALA

Byggnaden har tre våningar, var och en med olika användningsområden: arbets- och evenemangslokaler, läs utrymmen, studion, stadsverkstäder, familjebibliotek, kafé, restaurang och biograf. Centralbiblioteket beräknas ha 2,5 miljoner årliga besökare och 10 000 dagliga besökare.

Den totala kostnaden för projektet är cirka 98 miljoner euro och totala ytan 17 250 brm2. Kommunfullmäktige beslutade att Oodi skall byggas vid sitt möte i januari 2015 och byggandet inleddes i september 2015.

Stravent Oy levererar 287 Vasatherm-fläktkonvektorer och 4 Biddle-luftridåer till Oodi. Leveransen av fläktkonvektorerna kommer att ske under våren 2018 och luftridåerna kommer att levereras i slutet av 2017.

Fläktkonvektorsystemet hanterar bl.a. nerkylningen av biblioteket, studion och kontorslokalerna samtidigt som buller minimeras. De första Vasatherm-fläktkonvektorerna installerades i Hotel Kämp i Finland för 20 år sedan.

AAA-logo