Pressmeddelanden


01.03.2017

Stravent Oy levererar luftridåer till det nya Easton köpcentret i Helsingfors.

Easton Helsinfors

Kesko bygger ett nytt och modernt köpcentrum till Östra Helsingfors. Köpcentret koncentrerar sig speciellt på att bli en modern mötespunkt för mat och trivsel. Första delen av köpcentret blir färdigt i slutet av 2017.

Köpcentret är 26 000 m2 stort och totala värdet på investeringen är ca 100 miljoner euro. Stravent Oy levererar sammanlagt 9 st intelligenta CA2-luftridåer till köpcentret och 9 st industriella IndAC2-luftridåer till parkeringshuset. Luftridåerna levereras och installeras under våren 2017.

Biddle-luftridåer sparar energi, minimerar störande drag från dörren och minskar förlusten av uppvärmd luft från byggnaden.

Luftridåerna styrs hela tiden aktivt enligt utetemperaturen på et sådant sätt, att energiförlusterna ut minimeras utan att luftridåns effektivitet minskar. Biddle-luftridån hindrar den uppvärmda luften att strömma ut, minimerar dörrdraget och minskar byggnadens brukskostnader.

Köpcentrets dörrar används hela tiden och ibland kan de också stå öppna längre tider. Stravent Biddle-luftridåerna är försedda med en patenterad luftriktare som eliminerar turbulensen från fläkten. Luften blåses nedåt som en tät och mycket kraftig ström med optimal riktning. Redan en liten luftmängd räcker för att täcka hela dörröppningen ända ner till golvet. På grund av den effektiva laminära luftströmmen är luftridåns verkningsgrad över 90 %. Till skillnad från traditionella luftridåer ger Stravent Biddle inte upphov till störande buller eller större energiförbrukning.

Biddle-luftridåer används bl.a. vid VR:s tågstationer i Vanda, Länsimetro tunnelbanestationerna i Esbo och Finavias flygterminaler.

Stravent Biddle - en effektiv, dragfri och ljudlös luftridå för kunder som värdesätter komfort, energieffektivitet och energibesparing.

Stravent Oy

Timo Karkulahti

 

Export ansvarig

PETER BISTRÖM
+358 9 4241 3638
E-post: mail

 

Företagsledning

TIMO KARKULAHTI
Styrelseordförande

+358 9 4241 3631
E-post: mail