Industriella luftridåer - Modell IndAC2

Optimalt arbetsklimat med öppna portar

indac2

Portar i industribyggnader står ofta öppna under långa perioder för att underlätta transport in i och ut ur byggnaden. Öppna portar kan leda till att värme försvinner ut och kall luft kommer in. Det stör klimatet inne byggnaden och leder till drag. Man vill inte att intern transport ska hindras av stängda portar och därför står också innerportar mellan till exempel produktionshallar och lager ofta öppna hela dagen. Om det finns en temperaturskillnad mellan dessa rum kommer luftväxling att äga rum. Med en luftridå åstadkoms en klimatseparation som avsevärt begränsar den naturliga utväxlingen av varm och kall luft genom den öppna porten. Luftridån är också effektiv i kylrum.

Luftridån levereras utan värmebatteri (ouppvärmd) så att kylrummet kan behålla en konstant låg temperatur. De öppna portarna bidrar också till säkrare och snabbare logistik och förenklar intern trafik. Dessutom bidrar klimatseparationen mellan kylrummet och angränsande rum till en effektiv energiförbrukning. Den industriella luftridån från Biddle, modell IndAC2, är mycket väl lämpad för denna typ av situationer. IndAC2 är ett resultat av många års erfarenhet kombinerat med vetenskaplig forskning. Med IndAC2 kan byggnadens ingång hållas öppen för transport samtidigt som kall luft hindras från att komma in i byggnaden. Detta leder till god tillgänglighet, bekväma arbetsförhållanden och minskad sjukfrånvaro.  

  • Lättåtkomlig
  • Förhindrar drag (på arbetsplats)
  • Låg energiförbrukning
  • Flexibelt upphängningssystem
  • Enkel att reglera
  • Enkel att underhålla (inget filter)

Broschyrer

Modell IndAC2