Komfortluftridåer - Modell CITY

Enkelt och effektivt

Modell City

En öppen dörr till en butik eller offentlig byggnad bryter ner barriärer och verkar inbjudande. Men utan ordentlig separation av inom- och utomhusluft kommer klimatet i byggnaden att påverkas. Kunder och personal kommer att bli utsatta för drag på grund av att kall utomhusluft kommer in i byggnaden samtidigt som kostsamt upp- värmd inomhusluft försvinner ut. På vintern värmer en komfortluftridå från Biddle den kalla utomhusluften innan den kommer in i butiken, samtidigt som den hindrar den varma inomhusluften från att försvinna ut genom den öppna dörren. Det blir behagligt för kunder och personal - och elräkningen blir billigare. På sommaren hindrar en kontinuerlig återcirkulation av inomhusluften den varma utomhusluften från att påverka inomhusklimatet. Luftridån sparar alltså energi och upprätthåller ett stabilt inomhusklimat även på sommaren.

Optimal effektivitet

Komfortluftridån, modell CITY, lämpar sig för byggnader i gynnsamma lägen med stabila väderförhållanden, till exempel butiker på skyddade shoppinggator. På sådana platser behöver luftridån oftast inte anpassas efter förändrade förutsättningar, utan kan fungera med en fast hastighet den större delen av tiden. Tack vare modern likriktarteknik är komforten mycket hög (låg lufthastighet), och varm luft blir kvar inomhus vilket resulterar i optimal effektivitet. En hastighetsregulator med tre steg möjliggör enkel styrning av luftridån. På grund av den strama och neutrala designen är CITY lätt att integrera i alla typer av inomhusmiljöer.

  • Hög komfort och verkningsgrad
  • Låg ljudnivå
  • Enkel att använda och underhålla
  • Lämplig för låg vattentemperatur (60 ºC/40 ºC) i standardutförandet.
  • Driftklar tack vare plug and play-teknik
  • Smart upphängningssystem för snabb montering
  • Värmebatteri: varmvatten, elektriskt samt utan uppvärmning (omgivningsluft)
  • Tillval: kontinuerlig utblåsningstemperaturreglering (2- eller 3-vägsventil)

Broschyrer

Modell CITY