KLIMATSEPARATION OCH -KONTROLL

VAD ÄR DET SOM EGENTLIGEN HÄNDER I DIN DÖRRÖPPNING?

För butiksägare är en öppen huvudingång ett utmärkt sätt att välkomna in kunder, vilket leder till en kommersiell fördel genom att garantera en större mängd besökare i butiken. En öppen huvudingång kan dock också skapa problem, när det är kallt ute och dörrarna hålls öppna rymmer den uppvärmda luften (vars uppvärmning kostar) inifrån ut. I vissa fall kanske en luftridå inte löser problemet. Biddle har en lösning för detta problem: helautomatiska CA2 luftridån. För butiksägare erbjuder CA2 tre stycken klara fördelar: tack vare dess automatiska styrning behöver butikens personal inte bry sig om luftridåns användning eller styrning. CA2 skapar en luftridå mellan det varma inomhusklimatet och det kalla utomhusklimatet, som garanterar att inomhustemperaturen hålls på en önskad nivå, och eftersom ingen uppvärmd luft nu rymmer ut, sparar du också energi.

EN DÖRRÖPPNING UTAN LUFTRIDÅ

När vi tänker på de problem en öppen dörröpp- ning orsakar, tänker vi oftast på de klagomål vi hör angående kall luft och fuktighet. När en ytterdörr öppnas så skapar inomhus- och utomhusklimatens temperaturskillnad ett luftflöde (oftast åt båda hållen, se bild 1). Varma luften rymmer ut från dörröppningens övre del och kall uteluft strömmar in från dörröppningens nedre del. Detta skapar kalla områden runt dörröppningen och är obehagligt för både kunderna och personal. Förutom detta kommer du också få en stor energiräkning när all den uppvärmda inneluften strömmar ut utan begränsning (se bild 1).

EN DÖRRÖPPNING MED EN INEFFEK- TIV LUFTRIDÅ

Luftridån ställs oftast in till en viss hastighet baserat på utetemperaturen varje morgon. Efter detta lämnas den fullständigt utan uppmärksamhet resten av dagen. Förhållandena vid dörröppningen ändras dock under dagen, vilket leder till att luftridån oavsiktligt går antingen för varmt, för kallt eller med för hög eller låg fläkthastighet (se bild 2 och 3). Detta förbrukar energi helt i onödan (se bild 2 och 3).

EN DÖRRÖPPNING MED EN AUTO- MATISK BIDDLE LUFTRIDÅ

Biddle CA2 justerar automatiskt fläkthastigheten och värme-effekten enskilt beroende på dörröppningens förhållanden (på basen av ute-, inne- och utblåstemperaturerna). På grund av detta fungerar luftridån alltid optimalt med rätt hastighet och effekt. Inomhus uppehålls en optimal temperatur med en så låg energiförbrukning som möjligt på grund av Biddles marknadsledande 80 % effektivitet.

Hur mycket energi sparas med en CA2 luftridå?

Du sparar en hel del energi genom att välja en automatisk Biddle CA2 luftridå. Men hur mycket är detta i praktiken? Se följande exempel:

  • Dörröppningens höjd: 2.5 m
  • Dörröppningens bredd: 2.0 m
  • Temperatur inomhus: 21 ºC
  • Årliga besparingen: 2829 € 

Beräkningen innehåller följande antaganden: en butikslokal med dörrarna öppna som är belägen i hörnet av byggnaden. CA2 är kopplad till byggnadens värmesystem och dörren hålls öppen 9 timmar om dagen, 6 dagar i veckan. Genom att installera en CA2 luftridå med automatisk styrning är besparingarna 75 % större jämfört med en traditionell luftridå med manuell styrning. Besparingen åstadkoms på grund av att CA2 alltid fungerar med rätt hastighet och effekt.

RÄTT VAL AV LUFTRIDÅ OCH INSTALLATION

Allt börjar naturligtvis med rätt val av luftridå. Luftridån bör vara lämplig till den planerade platsen och förhållanden, dvs. dörröppningens mått och förhållanden måste tas i beaktande. Att luftridån installeras rätt är också väldigt viktigt.

Ladda ner den här artikeln

Bild 1

luftflöde i en dörröppning utan luftridå.
Bild 2

en luftridå som är inställd till för hög värmeeffekt och för låg fläkthastighet.
Bild 3

en luftridå som är inställd till för låg värmeeffekt och för hög fläkthastighet.
Bild 4

luftflöde i en dörröppning då luftridån fungerar optimalt.